Store Kirkebjerg


Pernille og Helge Qvistorff,   Hedevej 40,   9575 Terndrup,   tlf: 98 39 17 97   mail:  qvistorff@storekirkebjerg.dk


  
   Store Kirkebjerg ligger i Sydøsthimmerland i udkanten af
Terndrup. Det er en mindre og meget smuk skovejendom på
syv hektarer, der krones af bronzealderhøjen Store Kirkebjerg.

    Der er tvivl om, hvad der er baggrund for navnet. Nogle
mener, at der har ligget en kirke nær bakken til kæmpehøjen,
og andre mener, at navnet er opstået af, at man kunne se syv
kirker fra toppen af højen. Det sidste er nok det mest sand-
synlige, for det er et af de højeste punkter i det sydøstlige
Himmerland. I dag kan man imidlertid kun se én kirke, og det
er kirken i Solbjerg.

    Der er en prægtig udsigt fra højen ud over den tidligere
Terndrup Hede og de smukke Wiffertholmskove længere ude.


  
   En sti fører op til udsigten, hvorfra man også kan se Bælum Mølle. I den modsatte ende af skoven, hvor der er endnu en kæmpehøj,
er der et flot kig til Rold Skov.

    Da vi kom hertil, var skoven præget af produktion af juletræer og af pyntegrønt, men for at Pernille kunne få græsning til sine heste,
blev de fleste af juletræerne fældet. Vi lod dog grupper stå tilbage, der kan give ly og skygge til heste og rådyr. På den måde er der
kommet en dejlig og varieret blanding af skov og mark.

    Ejendommen Store Kirkebjerg, der er fra 1877, ligger godt og hyggeligt gemt mellem bakkedragene, hvor den meget venlige schæfer
Freja logrer med halen, når der kommer besøgende. Derimod ser man ikke de mange grævlinger, der mere eller mindre har undermine-
ret en del af skoven. De er sky, men med lidt tålmodighed kan det lykkes at se dem i skumringen, og det er lykkedes os at se seks på
en gang. Der er i øvrigt totalt jagtforbud på Store Kirkebjerg, så derfor kan rådyrene trygt komme på besøg, uden at de behøver at
frygte noget. Det samme gælder fuglevildtet.

    Skoven er hovedsagelig nåleskov, men der er også områder med mangestammede, ældgamle bøge – af samme slags, som man ser i Rold Skov, og når alt kommer til alt, stammer de vel tilbage til den tid, da Rold Skov dækkede det meste af det sydøstlige Himmerland.


Se også:     Alle mine heste   og   Freja